top of page

Om Fonden Teglgården

Fonden Teglgården er stiftet af Danmarks Lærerforeningen og Lærerstandens Brandforsikring med det formål at udleje boliger til ældre over 60 år. 

Da fonden blev stiftet var det især med henblik på at hjælpe de lærere, der boede i tjenesteboliger, når de skulle på pension. 

Som lærer og medlem af Danmarks Lærerforening har du fortrinsret til boligerne. Det kræver blot, at du oplyser dit medlemsnummer ved indmeldelse og indflytning. 

bottom of page